Back to clearsearch.se results list

Ung Företagsamhet i Västerbotten
Företagsutveckling - SKELLEFTEÅ

Gymnasievägen 16
931 57 SKELLEFTEÅ

Tel: 090-10 07 79
Tel: 070-592 97 80
Tel: 0910-168 99
Fax: 090-12 86 96
vasterbotten@ungforetagsamhet.se
 
Tel: 070-572 97 80
Tel: 070-574 97 80
Tel: 070-692 97 80
     

Om oss

Ung Företagsamhet ger ungdomar på gymnasiet möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår. Vår vision är att ge unga människor tro på sin egen företagsamhet. På så sätt bidrar Ung Företagsamhet till att skapa tillväxt i vårt län och i Sverige.

Ung Företagsamhet är en icke vinstdrivande och partipolitisk obunden organisation vars syfte är att ge unga människor en ökad tro på sin egen företagsamhet. Detta gör vi dels genom att stimulera ungdomars kreativitet och entreprenörsanda och dels genom att ge ungdomar insikt i företagandets villkor och drivkrafter.

Genom Ung Företagsamhets utbildningar får ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett år får de driva egna företag, så kallade UF-företag, och sälja verkliga varor och tjänster. Eleverna går igenom ett företags hela livscykel, från start till drift och avveckling.

Tjänster

Utbildningskoncept, Utbildning, Företagsverksamhet, Rådgivning, Entreprenörskap och Marknadsundersökningar.

Företagsinformation

Organisationsnummer: 894002-9500

Kommun: SKELLEFTEÅ

Län: VÄSTERBOTTEN

Branscher

Utbildning, Företagsutveckling

Sökord

Elev, UF, Utbildning, Ung, Entreprenör, Företagande, Företagsamhet, Gymnasieskola, Näringsliv, Näringslivsförening, Skola, Ung Företagsamhet, UFföretag, UFungdom, Ufungdom
Vägbeskrivning
Kontakt

Ung Företagsamhet i Västerbotten


Gymnasievägen 16
931 57 SKELLEFTEÅ

Kontakta oss
vasterbotten@ungforetagsamhet.se
PHONE 090-10 07 79
Erika Renström 070-592 97 80
PHONE 0910-168 99
FAX 090-12 86 96